Kører det ?

justLinux driver en del systemer for vores kunder, som enten kan være hostet på kundernes egne maskiner, på vores eller i en blanding.

Denne løsning ønskes ofte af små virksomheder der ikke selv har en IT afdeling, og specielt af virksomheder hvor IT ikke er en del af selve forretningsområdet, men "et nødvendigt onde".

Mulige løsninger kan være:

Overvågning:

Her tænkes for det meste på automatiseret overvågning, hvor justLinux's systemer hele siden overvåger om alt er som det skal være på kundens maskiner, om programmerne køre, om der er netværksforbindelse til maskinerne, om maskinerne er for belastede.

Fælles for alle "overvågninger" er at der normalt skal komme en alarm når der er problemer, den kan blive sendt på flere måder alt efter om det er en kritisk fejl, eller om det er en midlertidig tilstand. Kritiske fejl vil normalt blive sendt via SMS, og ukritiske via mails.

Overvågning er "kun" at man opdager at der er et problem, ikke at der bliver gjort noget. Nogen kunder ønsker nemlig selv at udføre fejlrettelsen

Brudt netforbindelse   High Load
Eksempel på nedbrud i internetforbindelsen   Eksempel på høj load på en server

 

Drift:

Når kunden ikke selv ønsker at stå for fejlrettelsen, kan justLinux gøre det. Ikke kun som en reaktion på en fejltilstand fra overvågningen, men også med forebyggende tiltag.justLinux kikker nemlig ikke kun på overvågningsgraferne.

Et eksempel, grafen en disk er på vej til at blive fyldt, men endnu er det ikke så kritisk at der er gået en alarm. justLinux kan så kikke på hvad der egentlig skal ske med den disk.

  • Er det fordi der er en logfil der ikke er blevet slettet som den skulle ?
  • Er der et program der måske køre i debug tilstand hvor det ikke burde ?
  • Er der kommet nye processer til som kræver en større disk ?
  • .. eller en ad de mange andre ting der kan være sket.

Fælles for alle løsningerne er at kunden ikke behøver at bekymre sig om løsningen, alt efter kontrakten kan justLinux rydde op, tjekke processer eller komme og installerer nye diske.

Hivs kunden ønsker det, kan justLinux også varetage alt kommunikation til eksterne leverandøre af f.eks. udstyr og internet.